ផលិតផល និង សេវាកម្ម


ដំណឹងថ្មីៗ


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន “យុទ្ធនាការជំនួយជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ ១+១ និង ១+២ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តក្រចេះ និង ស្ទឹងត្រែងចំនួន ៣០០គ្រួសារ ពី ធនាគារ ហ្វីលីព គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រេឌីត និង សមាគមសិង្ហបុរីកម្ពុជា”

ធនាគារហ្វីលីព ជាធនាគារសឹង្ហបុរីតែមួយគត់នៅ​កម្ពុជា បាន​ចាប់​ដៃគូសហការ​ជាមួយ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រេឌីត ដែលជា​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ នាំ​មុខ​គេ​មួយ​នៅ​កម្ពុជា ក្នុង​ការ​រៀប​ចំជា​យុទ្ធ​នា​ការ​មួយ​ដែល​មានឈ្មោះថា “ យុទ្ធនាការ​ជំនួយ ១+១ និង ១+២ “ ក្នុងគោល​​បំណង​ជួយ​ដល់​ប្...

ការផ្សព្វផ្សាយ ដាក់ភ្លាមរង្វាន់ភ្លែត

សូម​ទស្សនា​ស្ពត​ទូរទស្សន៍​ថ្មីស្តី​ពីយុទ្ធនា​ការ ដាក់​ភ្លាម​រង្វាន់​ភ្លែត ដែល​មានផ្សាយ​នៅលើ​កញ្ចក់​ទូរទស្សន៍CTN, MyTV, និង TV5 ចាប់​ពី​ម៉ោង​១៨ ដល់ម៉ោង ២១:០០ពីថ្ងៃចន្ទ័ដល់ថ្ងៃសុក្រ

ដាក់ភ្លាមរង្វាន់ភ្លែត យុទ្ធនាការប្រាក់បញ្ញើថ្មីរបស់ក្រេឌីត

រាជធានីភ្នំពេញ- ថ្ងៃទី ១0 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ - ក្រេឌីត ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ នាំមុខគេមួយនៅកម្ពុជា បានប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការយុទ្ធនាការដាក់ប្រាក់សន្សំថ្មី ឈ្មោះថា ដាក់ភ្លាមរង្វាន់ភ្លែត នៅតាមសាខានិងការិយាល័យ ទាំង ៨៣ គ្រប់ដណ្តប់២០ខេត្តក្រុងនៅទូទាំងប្រទេស&nbs...

ដៃគូ​សហការណ៍


Click to call!